Portfolio

Portfolio


In mijn portfolio laat ik een aantal verschillende benaderingen zien van de werkelijkheid, al of niet geconstrueerd dan wel spontaan ontstaan.


Alleen al mijn keuze van de uitsnede is een vorm van censuur, waardoor een nieuwe werkelijkheid ontstaat.

In mijn beelden respecteer ik de mens, die ik niet met ingrepen achteraf zal veranderen, dat gebeurt al genoeg.


Girl in white

Door de eenvoud van de setting en het ontbreken van een kleurrijke omgeving ontstaat een zekere verstilling, waarin de mens beter kan laten zien wij hij/zij is.

Black & Whites

Ik werk graag in zwart/wit, omdat hierbij meer de nadruk wordt gelegd op vorm, compositie en uitdrukking.


Mede hierdoor ontstaat een sprekender, vaak ruwer beeld van de werkelijkheid, zodat de kijker wordt uitgedaagd wat langer te kijken.


In veel gevallen confronteert het beeld niet alleen de toeschouwer, maar zeker ook het model zelf.

Architectuur

Gebouwen kunnen eindeloos boeien door regelmaat, herhaling van lijnen, vlakverdeling, abstractie en kleur.


De afwezigheid van de mens in het beeld, gaat voorbij aan het feit dat vele mensen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het desbetreffende gebouw of contructie, van ontwerp tot uiteindelijke oplevering.


En in de meeste gevallen daarna als bewoner/gebruiker.



Jaarproject

Hoe bijzonder is het om een jaar lang met iemand op te mogen trekken om maandelijks één activiteit vast te leggen. Een activiteit, deeluitmakend van 12 vooraf besproken momenten in het eigen dagelijks leven.


Aldus ontstaat een uniek beeldverhaal van een dag, die uiteindelijk een jaar geduurd heeft.

Straatportretten

Op de huid kruipen van willekeurige omstanders, die bijeen zijn gekomen om deel te nemen aan een leuke, spannende, bijzondere of unieke gebeurtenis in hun straat, dorp of stad.


Iedereen uit zijn of haar betrokkenheid op een eigen manier, voert een gesprek of kijkt strak, soms met een zekere nieuwsgierigheid in de verte.